All posts by Andrea Haandrikman-Schraets

Geslaagde eerste jeugdavond

Gisteravond: de eers­te jeug­da­vond in de nieu­we ruim­te! Activiteiten met kids waren o.a. sol­de­ren en brain­stor­men over hun nieu­we pro­jec­ten (o.a. met ardui­no). Het film­pje ter inspi­ra­tie kan je hier vin­den.

Op de eers­te avond dat wij open waren kwa­men er al 2 nieu­we, geïn­ter­es­se­er­de vol­was­se­nen.
Super om te zien dat de tech­ni­sche club gro­eit! Met een gro­te jeug­dclub van 13 kids tus­sen de 9 en 16!

De eers­te hard­ware-ruim­te is gro­ten­de­els kla­ar en in gebruik, yes!
Binnenkort meer info over nieu­we activit­ei­ten vanuit een hacker­space Noord-en mid­den Limburg nieu­we sti­jl.

Ben je ook geïn­ter­es­se­erd om eens te komen kijken wat wij doen? Je bent van har­te wel­kom, na een mailtje via: info@tdvenlo.nl

 

1e Brainstormsessie voor een nieuw TD-Project

Succesvolle brain­storm­ses­sie bij de TD Venlo met veel ide­een, peper­no­ten en deel­ne­mers! Begin van een inter­ac­tie­ve kunst­in­stal­la­tie waar­bij oude mate­ria­len van de TD wor­den her­ge­bruikt?

Binnenkort meer sessie’s, begin­nen met het bete­re tech­ni­sche knut­sel­werk en bezoek aan een escaper­oom!

Zin om mee te doen? of wil je meer info? mailto:info@tdvenlo.nl