All posts by Andrea Haandrikman-Schraets

Geslaagde eerste jeugdavond

Gisteravond: de eer­ste jeugd­avond in de nieu­we ruim­te! Activiteiten met kids waren o.a. sol­de­ren en brain­stor­men over hun nieu­we pro­jec­ten (o.a. met ardui­no). Het film­pje ter inspi­ra­tie kan je hier vinden.

Op de eer­ste avond dat wij open waren kwa­men er al 2 nieu­we, geïn­te­res­seer­de volwassenen.
Super om te zien dat de tech­ni­sche club groeit! Met een gro­te jeugd­club van 13 kids tus­sen de 9 en 16!

De eer­ste hard­wa­re-ruim­te is gro­ten­deels klaar en in gebruik, yes!
Binnenkort meer info over nieu­we acti­vi­tei­ten van­uit een hac­ker­spa­ce Noord-en mid­den Limburg nieu­we stijl.

Ben je ook geïn­te­res­seerd om eens te komen kij­ken wat wij doen? Je bent van har­te wel­kom, na een mail­tje via: info@tdvenlo.nl

 

1e Brainstormsessie voor een nieuw TD-Project

Succesvolle brain­storm­ses­sie bij de TD Venlo met veel ideeen, peper­no­ten en deel­ne­mers! Begin van een inter­ac­tie­ve kunst­in­stal­la­tie waar­bij oude mate­ri­a­len van de TD wor­den hergebruikt? 

Binnenkort meer ses­sie’s, begin­nen met het bete­re tech­ni­sche knut­sel­werk en bezoek aan een escaperoom!

Zin om mee te doen? of wil je meer info? mailto:info@tdvenlo.nl