FOSDEM

Op zater­dag 1-2-2014 en zon­dag 2-2-2014 vond in Brussel het jaar­lijk­se open sour­ce event FOSDEM plaats. Op zater­dag 1-2-2014 zijn Jelle, Stefan en Tjeerd naar Brussel afge­reisd om enke­le inte­res­san­te lezin­gen bij te wonen.