Kerstvakantie

Zoals eer­der al aan­ge­ge­ven in onze agen­da, zul­len er in de kerst­va­kan­tie géén club­avon­den plaats­vin­den op Tweede Kerstdag 26-12-2014 en na nieuw­jaar op 2–1‑2015. Wij wen­sen ieder­een fij­ne feest­da­gen en een gezond en voor­spoe­dig 2015!

YouScope

Wat kun je nog meer doen met een oscil­lo­scoop behal­ve aller­lei metin­gen aan golf­vor­men? Nou… Je kunt een bij­zon­de­re golf­vorm afspe­len. Sluit de meet­pro­bes van de oscil­lo­scoop aan op de uit­gang van je geluids­kaart, speel de demo af op je pc en zie hier het resultaat!

Zelf ook eens pro­be­ren? Zie http://waxy.org/2008/02/oscilloscope_fu/ voor de ori­gi­ne­le demo.