Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ut is weer (bij­na) vas­te­lao­vend. Jocus Toekôms, onze buur in het Ald Weishoes, heeft vrij­dag 30 janu­ari de nieu­we hoo­g­heid uit­ge­ro­epen. Uiteraard feli­ci­te­ren ook wij prin­ses Samantha en haar adju­dan­ten Ricardo en Loek.

Voor ons bete­kent de vas­te­lao­vend dat wij twee weken pas op de plaats maken, om het Ald Weishoes de ruim­te te geven een moo­ie vas­te­lao­vend neer te zet­ten voor alle jeugd van Venlo. Zoals in de agen­da te zien is, zijn wij daarom ges­lo­ten op vrij­dag 13 febru­ari en op vrij­dag 20 febru­ari.