Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ut is weer (bij­na) vas­te­la­o­vend. Jocus Toekôms, onze buur in het Ald Weishoes, heeft vrij­dag 30 janu­a­ri de nieu­we hoog­heid uit­ge­roe­pen. Uiteraard feli­ci­te­ren ook wij prin­ses Samantha en haar adju­dan­ten Ricardo en Loek.

Voor ons bete­kent de vas­te­la­o­vend dat wij twee weken pas op de plaats maken, om het Ald Weishoes de ruim­te te geven een mooie vas­te­la­o­vend neer te zet­ten voor alle jeugd van Venlo. Zoals in de agen­da te zien is, zijn wij daar­om geslo­ten op vrij­dag 13 febru­a­ri en op vrij­dag 20 februari.