Vastelaovend

De vas­te­la­o­vend staat alweer bij­na voor de deur, en dat bete­kent dat het Ald Weishoes weer omge­to­verd wordt in een joek­si­ge hoon­der­stal voor Jocus Toekoms. Vanwege alle acti­vi­tei­ten die hier plaats­vin­den rond­om de vas­te­la­o­vend zul­len wij ook dit jaar weer twee weken pas op de plaats maken. Daarom is er geen club­avond op vrij­dag 5 febru­a­ri en op vrij­dag 12 februari.

Zie onze agen­da voor de gehe­le jaarplanning.