FOSDEM

Zaterdag 30 janu­ari heeft een dele­ga­tie van TDvenlo een bezoek gebracht aan FOSDEM in Brussel. Deze Free and Open Source Development European Meeting vin­dt jaar­li­jks plaats in het laats­te wee­kend van janu­ari. Op de mee­ting tref je meer dan 10.000 open source ent­housi­as­te­l­in­gen, 28 DEVrooms en heel veel lezin­gen.

Een uit­ge­breid vers­lag (in het Engels) lees je hier: http://jhaand.nl/2016/01/visit-to-fosdem-2016/