FOSDEM 2017

Op zater­dag 4–2‑2017 en zon­dag 5–2‑2017 vindt in Brussel weer een nieu­we edi­tie van FOSDEM plaats. Ook dit jaar is TDvenlo weer van plan om met een dele­ga­tie naar FOSDEM te gaan.

De Free and Open Source Developers’ European Meeting is een jaar­lijks eve­ne­ment waar ieder­een met een inte­res­se in de ont­wik­ke­ling van open sour­ce soft­wa­re gelijk­ge­stem­den kan ont­moe­ten, idee­ën kan uit­wis­se­len en zich op de hoog­te kan stel­len van de nieuw­ste ontwikkelingen.

FOSDEM vindt plaats op het ter­rein van de ULB te Brussel en is vrij toe­gan­ke­lijk voor ieder­een. Aanmelden is niet nodig. Meer infor­ma­tie is het vin­den op http://fosdem.org/2017.