Vastelaovend

De vas­te­lao­vend staat alweer bij­na voor de deur, en dat bete­kent dat het Ald Weishoes weer omge­to­verd wor­dt in een joek­si­ge hoon­der­s­tal voor Jocus Toekoms. Om ruim baan te kun­nen bie­den aan alle activit­ei­ten die hier plaats­vin­den ron­dom de vas­te­lao­vend zul­len wij ook dit jaar weer twee weken pas op de plaats maken. Daarom is er geen club­avond op vrij­dag 24 febru­ari en op vrij­dag 3 maart.

Uiteraard is er op vrij­dag 24 febru­ari wel de mogeli­jk­heid om alvast veur te preuve, ofte­wel gezel­lig met TD’ers en ande­re bezo­ekers van het Ald Weishoes alvast (ver­kleed!) in de stem­ming van vas­te­lao­vend te komen.

Zie onze agen­da voor de gehe­le jaar­plan­ning.