Neonletters revisited

Sinds jaar en dag heeft TDvenlo de neon­let­ters TD ach­ter een raam sta­an, om tij­dens ope­nings­tijd aan de bui­ten­we­reld te laten zien wie er nou eigen­li­jk de zol­der van dat prach­ti­ge, monu­men­ta­le Ald Weishoes bevolkt. Dat kon natu­ur­li­jk wel een pimp­be­urt gebrui­ken!

Een frame, een oude voe­ding, meters en meters LEDstrip, een strak design en een prach­tig uit­ges­ne­den paneel ver­der, staat het resultaat er. Niemand kan er nog omhe­en als hij op een vrij­da­ga­vond niets­ver­mo­edend over de Grote Kerkstraat van­af de noor­d­kant het cen­trum van Venlo bin­nen­treedt: Daar, op de zol­der van het Ald Weishoes zit Hackerspace TDvenlo!

Wie zit daar boven? TDvenlo!
Wie zit daar boven? TDvenlo!

PS: Meer foto’s sta­an hier!