Seizoensafsluiting

Op zater­dag 15 juli 2017 heeft in het Ald Weishoes voor het eerst een sei­zoens­af­slui­ting plaats­ge­von­den voor alle ver­e­ni­gin­gen en clubs die van deze loca­tie gebruik­ma­ken. Ook diver­se leden van TDvenlo waren hier­bij aan­we­zig. Het was een gezel­li­ge avond, met live muziek. Ook waren er uiter­aard de nodi­ge hap­jes en drankjes.

Traditioneel hield TDvenlo na de (eigen) sei­zoens­af­slui­ting altijd een zomer­stop van enke­le weken. Dit jaar heb­ben we beslo­ten hier­van af te wij­ken, en zul­len we bij vol­doen­de ani­mo ook in de zomer op de vrij­dag­avon­den ope­nen. Mocht je in de zomer langs wil­len komen, infor­meer dan dus wel even tij­dig of we open gaan! Of loop gewoon bin­nen als je de licht­re­cla­me ziet branden…

Seizoensafsluiting 2016-2017
Seizoensafsluiting 2016–2017