Seizoensafsluiting

Op zater­dag 15 juli 2017 heeft in het Ald Weishoes voor het eerst een sei­zo­en­safs­lui­t­ing plaats­ge­von­den voor alle vereni­gin­gen en clubs die van deze loca­tie gebruik­ma­ken. Ook diver­se leden van TDvenlo waren hier­bij aan­we­zig. Het was een gezel­li­ge avond, met live muziek. Ook waren er uitera­ard de nodi­ge hap­jes en dran­k­jes.

Traditioneel hield TDvenlo na de (eigen) sei­zo­en­safs­lui­t­ing altijd een zomers­top van enke­le weken. Dit jaar heb­ben we bes­lo­ten hier­van af te wijken, en zul­len we bij vold­o­en­de ani­mo ook in de zomer op de vrij­da­ga­von­den openen. Mocht je in de zomer langs wil­len komen, infor­meer dan dus wel even tij­dig of we open gaan! Of loop gewoon bin­nen als je de licht­re­cla­me ziet bran­den…

Seizoensafsluiting 2016-2017
Seizoensafsluiting 2016–2017