Seizoen 2017 / 2018 van start

Op vrij­dag 1 sep­tem­ber 2017 is het weer zover. Het nieu­we sei­zo­en gaat van start. Na een wel­ver­di­en­de vakan­tie is iedere­en weer van har­te wel­kom met ide­eën voor uit­da­gen­de nieu­we pro­jec­ten.

We hopen jul­lie weer iede­re vrij­da­ga­vond van­af 19.30 uur op onze zol­der in het Ald Weishoès te mogen begroeten.