Venlo Verenigt

Op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 vindt in en om het Ald Weishoès de eer­ste edi­tie van Venlo Verenigt plaats. Een nieuw eve­ne­ment waar­bij cul­tu­re­le ver­e­ni­gin­gen zich kun­nen pre­sen­te­ren aan het Venlose publiek.

Venlo Verenigt vindt plaats op de dag na de Nach van het Limburgs Leed. Niet geheel toe­val­lig, aan­ge­zien die dag altijd het cul­tu­re­le sei­zoen werd geo­pend door mid­del van de jaar­lijk­se Ouverture. Afgelopen jaar heeft de orga­ni­sa­tie ech­ter aan­ge­kon­digd dat dit de laat­ste edi­tie zou zijn. Het Ald Weishoes springt hier­op in en hoopt het ont­sta­ne gat te vul­len door mid­del van het nieu­we eve­ne­ment. Op deze manier krijgt het cul­tu­re­le ver­e­ni­gings­le­ven toch de kans om het cur­sus­jaar fees­te­lijk in te luiden.

Als bewo­ner van het Ald Weishoès hopen wij ons ook te pre­sen­te­ren, in onze eigen ruim­tes op de zol­der van het Ald Weishoès. Kom dus zeker even langs om een kijk­je te nemen!