Kortsluiting bij de TD

Dat TDvenlo, of zoals vro­eger, de TD, een club met een rijke his­to­rie is, bli­jkt maar weer eens uit de blog­post die oud-lid Rob Buchholz heeft geschre­ven over ons. Zijn beschrij­ving van de klim naar boven, de stof­fi­ge doch sfeer­vol­le ruim­tes, de anek­do­tes… Hoewel geba­se­erd op her­in­ne­rin­gen uit de tweede helft van de jaren ’70, nog altijd een feest der her­ken­ning, voor hui­di­ge én voor­ma­li­ge leden.

Waar Rob nog twi­j­felt of de club terug is van weg­ge­weest, of dat zij een slu­i­me­rend bes­ta­an heeft geleid, kun­nen wij hier beves­ti­gen dat de TD nooit echt weg is geweest. Natuurlijk heb­ben we vet­te en mage­re jaren gekend, maar nooit was de club geheel ver­dwe­nen. Inmiddels zijn we zelfs weer meer dan spring­le­vend en hele­maal bij de tijd qua vei­lig­heids­maat­re­ge­len en tech­niek. Ook heb­ben we weer een gewel­di­ge aan­loop van zowel jeugd- als senior­le­den, meer bege­lei­ding en veel inspi­re­ren­de ide­eën om mee aan de slag te gaan.

Benieuwd naar Robs her­in­ne­rin­gen aan onze stek in het Ald Weishoes? Lees dan zijn blog: watrobzegt.wordpress.com/2017/12/01/kortsluiting-bij-de-td/

Zelf moo­ie her­in­ne­rin­gen aan de TD en benieuwd hoe het er nu uit­ziet op die zol­der van het Ald Weishoes? Als op vrij­da­ga­vond de neon­let­ters bran­den, zijn we aan­we­zig. Maak gerust weer eens die vertrouw­de klim naar de zol­der, onze deur staat open. Of deel je her­in­ne­rin­gen in de comments bij deze post of op onze face­book­pa­gi­na.