Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ‘t is weer bij­na vas­te­la­o­vend! En dat bete­kent dat onze loca­tie, het Ald Weishoès, tra­di­tie­ge­trouw weer de nodi­ge dagen vol­le­dig in het teken van het gezins­car­na­val zal staan. Voor ons reden om even pas op de plaats te maken, dus op vrij­dag 9–2‑2018 én op vrij­dag 16–2‑2018 zal TDvenlo geslo­ten blij­ven. Vanaf 23–2‑2018 zijn er dan weer regu­lie­re TD-avonden!

Vanaf don­der­dag 8–2‑2018 zal het Ald Weishoès weer als brui­sen­de Hoonderstal van Jocus Toekôms fun­ge­ren. Een uit­ge­breid en zeer joek­sig pro­gram­ma zal in het Ald Weishoès wor­den gerealiseerd:

  • 8–2: Joeksrepetitie van de Foemfoem
  • 9–2: Live muziek van Vastelaovesjam
  • 10–2: Weishoèspodium als onder­deel van de Boètegewoeëne Boètezitting
  • 11–2: Live muziek van Linke Mik
  • 12–2: Live muziek van Appelemoos
  • 13–2: Diverse Joekskapellen

Op vrij­dag 9–2 zul­len diver­se leden van TDvenlo de vas­te­la­o­vend alvast inlui­den in het Ald Weishoès, onder het genot van de muziek van Vastelaovesjam en een drank­je. Wie zich hier bij aan wil slui­ten, is van har­te welkom!

Vastelaovend 2018 in het Ald Weishoes