Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ‘t is weer bij­na vas­te­lao­vend! En dat bete­kent dat onze loca­tie, het Ald Weishoès, tra­ditie­ge­trouw weer de nodi­ge dagen vol­l­e­dig in het teken van het gezins­car­na­val zal sta­an. Voor ons reden om even pas op de plaats te maken, dus op vrij­dag 9-2-2018 én op vrij­dag 16-2-2018 zal TDvenlo ges­lo­ten blij­ven. Vanaf 23-2-2018 zijn er dan weer regu­lie­re TD-avon­den!

Vanaf don­der­dag 8-2-2018 zal het Ald Weishoès weer als brui­sen­de Hoonderstal van Jocus Toekôms fun­ge­ren. Een uit­ge­breid en zeer joek­sig pro­gram­ma zal in het Ald Weishoès wor­den gerea­li­se­erd:

  • 8–2: Joeksrepetitie van de Foemfoem
  • 9–2: Live muziek van Vastelaovesjam
  • 10–2: Weishoèspodium als onder­de­el van de Boètegewoeëne Boètezitting
  • 11–2: Live muziek van Linke Mik
  • 12–2: Live muziek van Appelemoos
  • 13–2: Diverse Joekskapellen

Op vrij­dag 9–2 zul­len diver­se leden van TDvenlo de vas­te­lao­vend alvast inlui­den in het Ald Weishoès, onder het genot van de muziek van Vastelaovesjam en een dran­k­je. Wie zich hier bij aan wil slui­ten, is van har­te wel­kom!

Vastelaovend 2018 in het Ald Weishoes