Game-avond voor de zomervakantie

Afgelopen vrij­dag was de laat­ste jeugdop­komst voor de zomer­va­kan­tie. Tijd om leuk com­pu­ter­spel­le­tjes te spe­len met z’n allen.

Jelle en Erik had­den vrij­dag­mid­dag alle PC’s uit­ge­rust met open sour­ce spel­len voor de jeugd. Nexuiz, Battle Tanks, Koules, Frozen Bubble en Chromium-BSU. Van sin­gle play­er, via met 3 man aan een toet­sen­bord tot mul­ti­play­er. Iedereen kon van alles doen en wis­se­len. We begon­nen met de wat een­vou­di­ge­re spel­le­tjes, heb­ben een keer gewis­seld en het laat­ste uur speel­den we met z’n allen de FPS Nexuis in death­match modus. Voor dege­nen die min­der wil­den schie­ten en meer wil­de bou­wen, had­den we ook nog OpenTTD op de plank lig­gen. Het ging zelfs zo lek­ker met spe­len dat we maar zijn door­ge­gaan tot half 10.

 

Op het laatst heb­ben we ook nog foto’s gemaakt met de 360 gra­den camera.

Iedereen heeft zeer geno­ten van deze avond.

De opkomst voor de jeugd begint weer op 24 augus­tus.

Wil je op een regen­ach­ti­ge dag ver­der spe­len dan waren dit de spel­le­tjes die we gespeeld hebben:

Nexuiz http://www.alientrap.com/games/nexuiz/
OpenTTD https://www.openttd.org/en/
Battle Tanks https://sourceforge.net/projects/btanks/files/btanks/
Koules http://tig.wikia.com/wiki/Koules
Frozen Bubble https://en.wikipedia.org/wiki/Frozen_Bubble
Chromium-BSU http://chromium-bsu.sourceforge.net/

Deze spel­le­tjes kun je onder Linux alle­maal uit de repo­si­to­ry instal­le­ren. Onder Windows kost het iets meer moeite.