Even voorstellen (video): Nerdhypnotiseermachine

Hoi! Ik ben gebo­ren (of, nou­ja, geas­sem­bleerd) in 1986. Ik meet 19″, 6U en weeg ca. 80 kilo­gram. Ik lust tot wel 4 ampè­re bij 230V. Dat geeft mijn motor een kracht van ca. 750 watt, ofte­wel iets­jes meer dan één PK!

Ooit begon ik mijn wer­kend leven als hard­disk. Groot, lomp, lawaai­e­rig en maar liefst 900 whop­ping mega­by­tes groot was ik het pronk­stuk onder­in het ser­ver­rack. Helaas ben ik inmid­dels enigs­zins ach­ter­haald door de tijd, aan­ge­zien er momen­teel al micro SD-kaar­ten te koop zijn met 512 giga­by­tes aan opslag­ca­pa­ci­teit… Dat is een slor­di­ge 580 keer zo veel…

Tijdens HoT2018 is bij TDvenlo ech­ter geble­ken dat ik ook in deze moder­ne tijd nog niet afge­schre­ven ben… Ik mag dan wei­nig rele­vant meer zijn als opslag­me­di­um, een glans­rij­ke nieu­we car­ri­è­re ligt in het ver­schiet. Mag ik me even voor­stel­len? Vanaf nu ben ik offi­ci­eel aan mijn twee­de jeugd begon­nen, als NERDHYPNOTISEERMACHINE.

Nerdhypnotiseermachine
Aangenaam: voor­heen hard­disk, nu nerdhypnotiseermachine!

En het belang­rijk­ste… EEN FILMPJE!