Zomervakantie

Vrijdag 5 juli heb­ben we voor onze jeugd­le­den de laat­ste TD-avond voor de zomer­va­kan­tie gehad. Tot 23 augus­tus gaan wij genie­ten van een wel­ver­dien­de vakantie. 

Onze vol­was­sen leden kun­nen in de zomer door­gaan. De ope­nings­tij­den hier­voor zul­len in over­leg zijn. 

Wij wen­sen ieder­een een hele fij­ne zomer­va­kan­tie. Hopelijk zien we jul­lie alle­maal weer op 23 augustus!

Vakantie
Vakantie! (foto: pixel­lap­ho­to CC0)