Hack42 on Tour

Eén bus, twee dagen, der­ti­en hacker­spaces, (maxi­maal) tweeën­veer­tig deel­ne­mers. Dat is Hack42 on Tour in een noten­dop.

In het wee­kend van 3 en 4 novem­ber orga­ni­se­ren onze collega’s van Hack42 een road­trip per tou­ring­car langs alle hacker­spaces in Nederland. Zondag 4 novem­ber zul­len wij hen dan ook ontvan­gen op onze zol­der in het Ald Weishoes, voor een kor­te rond­lei­ding en ver­de­re ken­nis­ma­king.

Volgens de voor­lo­pi­ge plan­ning zal het bezoek rond 12.25 uur in Venlo aan­ko­men. Om 13.25 uur vertrekt de bus dan weer naar ACKspace in Heerlen.

Meer info over Hack42 on Tour vind je op de web­site van Hack42.

Hack 42 on Tour
Hack42 on Tour (Afbeelding: Hack42 (CC BY-NC-SA 3.0))

One thought on “Hack42 on Tour”

  1. Dankjewel voor jul­lie prach­ti­ge ontvangst! Het was leuk jul­lie een keer te bezo­e­ken. En veel te kort, dus ik kom bin­nenkort nog even terug. 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.