Nieuwe jaar bij TDvenlo begonnen

Na de zomer­va­kan­tie hou­den we sinds 5 sep­tem­ber weer iede­re vrij­dag opkomst. Iedereen is wel­kom om 19:30u in het Ald Weishoes te Venlo.

Als nieu­we pro­jec­ten heb­ben we:

  • Het instal­le­ren van onze nieu­we server.
  • Verder ont­wik­ke­len aan onze robot arm.
  • Uitbreiden van m’n LED cube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.