SUN 2/120 heeft nieuw leven (video)

Nadat we van­we­ge de steeds dich­ter­bij komen­de ver­hui­zing (waar­over later deze week meer nieuws!) afscheid heb­ben moe­ten nemen van een boel hard­wa­re, is een groot deel van onze SUN 2 en SUN 3 col­lec­tie bij een ver­za­me­laar terecht geko­men. Aldaar heeft de SUN  2/120 die bij ons al tij­den in opslag stond weer een mooi nieuw leven gekregen!

Op YouTube is hier­van een film­pje geplaatst. Dit wil­len we jul­lie natuur­lijk niet onthouden:

SUN 2/120 gereanimeerd
SUN 2/120 gereanimeerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.