Eerste positiemeting aan de robotarm

De robot­arm van TDvenlo is sinds vrij­dag 17 okto­ber 2014 voor­zien van sen­so­ren om de plaats te meten. Na de eer­ste mon­ta­ge is de wer­king getest en gevi­su­a­li­seerd met een ana­lo­ge multimeter.

Uiteraard is dit op film vast­ge­legd. Dit film­pje is hier te zien:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.