YouScope

Wat kun je nog meer doen met een oscil­lo­scoop behal­ve aller­lei metin­gen aan golf­vor­men? Nou… Je kunt een bij­zon­de­re golf­vorm afspe­len. Sluit de meet­pro­bes van de oscil­lo­scoop aan op de uit­gang van je geluids­kaart, speel de demo af op je pc en zie hier het resultaat!

Zelf ook eens pro­be­ren? Zie http://waxy.org/2008/02/oscilloscope_fu/ voor de ori­gi­ne­le demo.

2 thoughts on “YouScope”

  1. Paar weken gele­den zelf de demo van Gijs gehad. Je ziet mooi de arm in de posi­tie rege­ling de tole­ran­tie van de pot­me­ters pro­be­ren weg te rege­len. Leuk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.