Oscilloscope

Throwback Thursday: Kerstwens

Exact 5 jaar gele­den heb­ben wij onder­staand film­pje gepu­bli­ceerd. Daarom mag het nog een keer op herhaling!

Wij wen­sen jul­lie alvast hele fij­ne Kerstdagen en een gezond en geluk­kig 2020!

Throwback Thursday: Fijne Feestdagen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.