Kerstvakantie

Zoals eer­der al aan­ge­ge­ven in onze agen­da, zul­len er in de kerst­va­kan­tie géén club­avon­den plaats­vin­den op Tweede Kerstdag 26-12-2014 en na nieuw­jaar op 2–1‑2015. Wij wen­sen ieder­een fij­ne feest­da­gen en een gezond en voor­spoe­dig 2015!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.