Fijne feestdagen

De feest­da­gen staan weer voor de deur. Daarom wil­len wij jul­lie alvast bij­zon­der fij­ne kerst­da­gen en een gezond en voor­spoe­dig 2023 toewensen.

Vanwege de feest­da­gen zul­len wij in week 52 geheel geslo­ten blij­ven. In het nieu­we jaar star­ten we dan weer met bij­een­kom­sten op woens­dag 4 janu­a­ri. De eer­ste jeugdop­komst in 2023 is op vrij­dag 6 januari. 

Christmas Tux: "Fijne kerstdagen en een gelukkig 2023!"
Fijne kerst­da­gen en een geluk­kig 2023!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.