Een nieuw seizoen kan van start gaan

De zomer­va­kan­tie zit er weer op, en dat bete­kent dat we weer van start kun­nen! Vrijdag 4 sep­tem­ber zijn we geo­pend, maar deze avond staat nog in het teken van oprui­men van spul­len die voor de ver­bou­wing tij­dens de zomer­va­kan­tie ver­plaatst waren, het upda­ten van onze com­pu­ter­sys­te­men, en ervoor zor­gen dat alles weer in orde is om een heel sei­zoen te kun­nen hobbyen.

Vanaf vrij­dag 11 sep­tem­ber zijn we dan weer vol­le­dig up and running!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.