Een nieuwe IJstijd

De zomer van 2023 is offi­ci­eel aan­ge­bro­ken, en dat bete­kent dat we lek­ker gaan afkoe­len! Oftewel, tijd voor ijs! De sum­mer­spe­ci­als dit sei­zoen zijn inge­kocht en van­af nu in onze bar verkrijgbaar: 

Nieuwe ijs­jes, nieu­we prijsjes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.