Recap Weekend van de Wetenschap

Het Weekend van de Wetenschap is onder­tus­sen ruim 3 maan­den gele­den en we kun­nen weer spre­ken van een groot succes! 

Naast de vele gein­te­res­seer­de men­sen die gericht naar de TD kwa­men en naar de inte­res­san­te lezing van Edwin van Andel, heb­ben we ook weer nieu­we aan­mel­din­gen. Top!

We hopen voor dit jaar weer een mooi pro­gram­ma in elkaar te kun­nen draai­en. Als je in de loop van het jaar een mooi of inte­res­sant pro­ject hebt dat je graag wil sho­wen, laat het ons zien en laten we samen in 2024 TDvenlo weer in de schijn­wer­pers zetten!

Led the­re be light!
Retrogaming
Onze hard­wa­re

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.