Wij houden open dag!

Over een paar weken is het weer zover. De laat­ste zater­dag van maart is weer gere­ser­veerd voor een open dag in hac­ker­spa­ces in heel Nederland. Natuurlijk doet TDvenlo ook weer mee om men­sen te laten ken­nis­ma­ken met een hac­ker­spa­ce en al de acti­vi­tei­ten die er plaats­vin­den. Over het alge­meen denkt men vaak door het woord ‘hac­ker’ in hac­ker­spa­ce er alleen geleerd wordt om, al dan niet ethisch, in com­pu­ter­sys­te­men in te bre­ken, maar niets is min­der waar. De focus wordt voor­al gelegd om jong en oud te leren pro­gram­me­ren, de fan­ta­sie gebrui­ken om iets te (ver)maken en/of een nieu­we func­tie te geven (hac­ken) en leren om te gaan met aller­han­de gereed­schap­pen en machi­nes, waar­on­der een lasersnij­der en 3D-prin­ters. De eni­ge beper­king is de eigen fan­ta­sie. Daarnaast wor­den er idee­ën uit­ge­wis­seld en zo nu en dan ook gewoon lek­ker gegamed!

We nodi­gen dus een­ie­der in Groot Venlo en daar­bui­ten die inte­res­se heeft in tech­niek, robo­ti­ca en pro­gram­me­ren van har­te uit om op 30 maart een kijk­je te komen nemen in onze spa­ce, waar ook juist jon­ge­ren van har­te wel­kom zijn. Met eni­ge trots mogen we zeg­gen dat wij de eni­ge hac­ker­spa­ce in Nederland zijn met een bloei­en­de en enthou­si­as­te jeugdgroep.

Hopelijk zien we u op zater­dag 30 maart! We zijn geo­pend van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer infor­ma­tie en ande­re deel­ne­men­de hac­ker­spa­ces vindt u hier

One thought on “Wij houden open dag!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.