Seizoensafsluiting

Helaas, helaas, de zomer­va­kan­tie staat weer voor de deur. En dat bete­kent dat wij een aan­tal weken de deur gaan slui­ten. Vrijdag 22 juli 2016 heb­ben we de laat­ste club­avond voor de zomervakantie.

Vooralsnog staat de start van het nieu­we sei­zoen gepland voor vrij­dag 9 sep­tem­ber 2016. Hopelijk zien we ieder­een dan weer vol enthou­si­as­me terug!

Deze data zijn ook terug te vin­den in onze agen­da. Wij wen­sen ieder­een alvast een fij­ne vakantie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.