Weer up and running!!!

Na een wel­ver­dien­de zomer­va­kan­tie is TDvenlo op 9 sep­tem­ber 2016 weer gestart met de acti­vi­tei­ten. We hopen dit sei­zoen weer veel pro­jec­ten op te kun­nen pak­ken en tot een suc­ces­vol ein­de te bren­gen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.