Jaarplanning seizoen 2016 / 2017

Ook voor het sei­zoen 2016 / 2017 heb­ben we weer een voor­lo­pi­ge jaar­plan­ning opge­steld. Deze is te vin­den op de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Met de plan­ning pro­be­ren we in één oog­op­slag dui­de­lijk te maken op wel­ke vrij­dag­avon­den er spe­ci­a­le acti­vi­tei­ten gepland zijn, of wan­neer er helaas geen club­avond gehou­den kan wor­den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.