Neonletters revisited

Sinds jaar en dag heeft TDvenlo de neon­let­ters TD ach­ter een raam staan, om tij­dens ope­nings­tijd aan de bui­ten­we­reld te laten zien wie er nou eigen­lijk de zol­der van dat prach­ti­ge, monu­men­ta­le Ald Weishoes bevolkt. Dat kon natuur­lijk wel een pimp­beurt gebruiken!

Een fra­me, een oude voe­ding, meters en meters LEDstrip, een strak design en een prach­tig uit­ge­sne­den paneel ver­der, staat het resul­taat er. Niemand kan er nog omheen als hij op een vrij­dag­avond niets­ver­moe­dend over de Grote Kerkstraat van­af de noord­kant het cen­trum van Venlo bin­nen­treedt: Daar, op de zol­der van het Ald Weishoes zit Hackerspace TDvenlo!

Wie zit daar boven? TDvenlo!
Wie zit daar boven? TDvenlo!

PS: Meer foto’s staan hier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.