Terugblik op de open dag

Op zater­dag 31 maart 2018 heeft bij TDvenlo een open dag plaats­ge­von­den in het kader van de Internationale Open Hackerspace Dag. Tussen 12.00 en 17.00 uur heb­ben we op onze zol­der in het Ald Weishoès aan een geïn­te­res­seerd publiek laten zien waar wij ons zoal mee bezig hou­den. Van laser­pro­jec­tor tot LED-kubus en van open sour­ce soft­wa­re-oplos­sin­gen tot Caminostones, TDvenlo toon­de een breed spec­trum aan projecten.

Onderstaande foto’s geven een klei­ne impres­sie van deze dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.