Koningsdag en meivakantie

Het ein­de van april nadert, en dat bete­kent dat er weer een aan­tal feest­da­gen en een mei­va­kan­tie voor de deur staan. Dit jaar valt Koningsdag (27 april) op een vrij­dag, en dat bete­kent dat er die dag helaas géén TD-avond plaats zal vin­den. Op 4 mei is TDvenlo wel gewoon geopend.

In tegen­stel­ling tot eer­de­re berich­ten, zal op de vrij­dag na hemel­vaart, 11 mei, wél gewoon een TD-avond plaats­vin­den. Deze dag zal TDvenlo slechts van 19.30 tot 21.00 uur geo­pend zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.