Een stukje geschiedenis…

Altijd al wil­len weten hoe TDvenlo is ont­staan? Benieuwd naar wat er in het ver­le­den op die zol­der in het Ald Weishoes gebeur­de? Lees dan nu de nieu­we pagi­na over de his­to­rie van TDvenlo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.