Vanaf 24–8 weer open!

De zomer­va­kan­tie zit er bij­na op. Over een week, op vrij­dag 24 augus­tus, begint er dus weer een nieuw sei­zoen voor TDvenlo. Voorlopig nog gewoon op de ver­trouw­de zol­der in het Ald Weishoes.

Wij hopen jul­lie van­af vol­gen­de week dan ook weer iede­re vrij­dag­avond van­af 19.30 uur te mogen begroeten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.