Nieuw: senioravond

Vanaf sep­tem­ber 2018 gaat TDvenlo bij vold­o­en­de belang­stel­ling weke­li­jks ook op woens­da­ga­vond open. De woens­da­ga­vond zal ech­ter exclu­sief voor senior­le­den zijn. De opkomst van de jeug­dgro­ep bli­jft zoals gebrui­kel­i­jk op de vrij­da­ga­vond van 19.30 tot 21.00 uur.

Met de open­stel­ling op woens­da­ga­vond hopen wij alle­re­erst de senior­le­den die jeugd­le­den bege­lei­den de gele­gen­heid te geven om een vol­l­e­di­ge avond aan eigen pro­jec­ten te kun­nen besteden. Zo kan er zowel meer aan­dacht geschon­ken wor­den aan de bege­lei­ding van onze jeug­dgro­ep, en is er voor onze senior­le­den meer gele­gen­heid om te komen hob­by­en. Tevens ver­wach­ten wij dat dit een bete­re sprei­ding van de druk­te ople­vert.

Om op woens­da­ga­vond open te gaan, is er ech­ter wel een mini­mum opkomst nodig. Derhalve ver­lan­gen wij voor elke woens­da­ga­vond aan­mel­ding vooraf, via een bericht­je per e-mail, whats­app of FB-mes­sen­ger. Bij drie of meer aan­mel­din­gen zal op de betref­fen­de woens­dag de space geo­pend wor­den.

Logo
Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.