Retrocomputing @TDvenlo

Na een down­ti­me van meer­de­re jaren, is van­avond een poging gedaan onze oude Sun4 ser­ver ‘Emmit’ weer eens te boo­ten. En zowaar, zelfs na een jaren­lan­ge ‘win­ter­slaap’ wist dit oude, trou­we beest­je weer gewoon tot leven te komen. Oude tij­den her­le­ven bij TDvenlo!

Bootscreen
Hoera! Emmit boot!
serverrack
Het ser­ver­rack. In het mid­den hangt Emmit, onze Sun4.
harddisks
Oerdegelijke hard­disks…

Het had wat voe­ten in de aar­de om de moder­ne ter­mi­nal in Ubuntu 16.04 zo ver te krij­gen dat er begrij­pe­lij­ke com­mu­ni­ca­tie met de Sun moge­lijk was, maar zoals de foto toont, is het toch gelukt! Ook de oude hard­disks kwa­men net­jes op, en ble­ken nog data te bevat­ten van ver­schil­len­de (oud-)leden. Degelijk spul, die oude dis­ken van elk cir­ca 60 kg schoon aan de haak.

Helaas was dit waar­schijn­lijk voor­lo­pig ook de laat­ste keer dat Emmit geboot was, iemand heeft name­lijk het file­sys­teem ver­g­ijsd… Een late­re datum instel­len dan de laat­ste bootup is niet han­dig, en cor­rum­peert het file­sy­teem. Totdat iemand zich her­in­nert hoe deze machi­ne in sin­gle-user-mode kan boo­ten, zal er dus weer een win­ter­slaap zijn.….….….……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.