Weekend van de Wetenschap

In het week­end van zater­dag 6 en zon­dag 7 okto­ber vindt door heel Nederland weer het Weekend van de Wetenschap plaats. In 2018 neemt TDvenlo hier voor het eerst ook deel aan; we hou­den twee dagen op rij een open dag! Beide dagen staan onze deu­ren van 11.00 tot 17.00 open voor iedereen.

Wil jij aan de slag met elek­tro­ni­ca, mecha­ni­ca of soft­wa­re? Dan ben je bij Hackerspace TDvenlo op de juis­te plek. Of je nu een abso­lu­te begin­ner bent, of een ech­te pro­fes­si­o­nal. Van het beschei­den aan­pas­sen van bestaan­de appa­ra­tuur tot het com­pleet ‘from scratch’ ont­wer­pen en bou­wen van je eigen projecten.

Maak tij­dens de open dag ken­nis met de acti­vi­tei­ten, zoals sol­de­ren of pro­gram­me­ren. Leer hard­wa­re­plat­forms als Arduino of NodeMCU ken­nen door naar voor­beeld­pro­jec­ten van onze leden te kij­ken. Ontdek open sour­ce soft­wa­re als alter­na­tief voor dure soft­wa­re­li­cen­ties. Of kom gewoon een pot­je ouder­wets retrogamen.

Maak kennis met TDvenlo
Maak ken­nis met TDvenlo

2 thoughts on “Weekend van de Wetenschap”

    1. The arti­cle announ­ced our acti­vi­ties during the Dutch Science Weekend, which was held octo­ber 6 and 7 this year. 

      That week­end eve­ry­bo­dy could visit our loca­ti­on to learn about our acti­vi­ties on soft­wa­re engi­nee­ring, robo­tics, sol­de­ring, elec­tro­nics and retro gaming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.