FOSDEM

Op zater­dag 1–2‑2014 en zon­dag 2–2‑2014 vond in Brussel het jaar­lijk­se open sour­ce event FOSDEM plaats. Op zater­dag 1–2‑2014 zijn Jelle, Stefan en Tjeerd naar Brussel afge­reisd om enke­le inte­res­san­te lezin­gen bij te wonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.