Kerstster

Omschrijving

De kerst­ster is een serie­scha­ke­ling van 5 LEDs en 2 weer­stan­den (47 Ohm), zie onder­staand schema. 

De LEDs wor­den in een ster­vorm aan elkaar gesol­deerd, waar­bij tel­kens het lan­ge poot­je (Anode / “plus”) van de ene LED aan het kor­te poot­je (Cathode / “min”) van de vol­gen­de wordt ver­bon­den. De ster wordt via twee weer­stan­den uit­ein­de­lijk met plus- danwel min­pool van een 9V-bat­te­rij ver­bon­den. Deze ver­bin­ding kan gemaakt wor­den door een bat­te­rij­clip te ont­doen van iso­la­tie en aan de weer­stan­den te sol­de­ren. Zie ook het voor­beeld onder ‘con­struc­tie’.

Schema

Constructie

Voorbeeld

Hackerspace TDvenlo