Voorbeeldprojecten

Op deze pagi­na sta­an een paar voor­beel­den om mee te kun­nen begin­nen.  Daarna kun­nen de leden ver­der met ande­re inter­es­san­te pro­jec­ten. Eigen inbreng is uitera­ard altijd wel­kom!

Beginners

DSC_0048k
Een jeugdlid druk bezig met het sol­de­ren van een huis­je van koper­draad.

Medium

Gevorderden

  • Grotere pro­jec­ten door onderde­len te com­bi­ne­ren. Als  voor­beeld een robot­arm aan­stu­ren via een Arduino micro­con­trol­ler bord.
  • Geavanceerde Arduino programma’s schrij­ven
  • Omgaan met Linux en net­wer­ken
  • Ontwerpen en rea­li­se­ren van eigen print­pla­ten.
robot_top
Bovenaanzicht van de robot­arm met stu­ur­print en Arduino.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.