Over Hackerspace TDvenlo

Hackerspace TDvenlo is een club voor jong en oud die graag met elec­tro­ni­ca, mecha­ni­ca en soft­ware hob­bi­ën. De TD heeft zijn oor­sprong uit de jaren 70 waar we ons voor­na­me­li­jk op jeugd en tech­niek gericht heb­ben. De mees­te oud leden heb­ben het nog steeds over de “Technische club”. De laats­te jaren zijn er wereld­wijd Hackerspaces ont­s­ta­an waar ook vol­was­se­nen aan de slag kun­nen. Sinds 2014 zijn we ook als hacker­space ver­der gega­an. Dus vol­was­se­nen zijn ook van har­te wel­kom om bij TDvenlo met tech­niek aan de slag te gaan.
Overzicht van het computerhok.
Overzicht van het com­pu­ter­hok.

Elke vrij­da­ga­vond is er opkomst in onze ruim­tes in de kel­der van de open­ba­re biblio­theek te Venlo.
Tussen 19:30 en 21:00 kan de jeugd (9 — 15 jaar) onder bege­lei­ding met tech­niek knut­se­len. Tegelijkertijd kun­nen de vol­was­se­nen ook aan de slag met hun eigen pro­jec­ten.

Elke woens­da­ga­vond is er opkomst voor de senio­ren (16+) van­af 19:30. (Vanaf mini­maal 3 deel­ne­mers, aan­mel­den via mail, face­book of app).

Als je een keert­je langs wilt komen neem dan con­tact op via E-mail met: info@tdvenlo.nl

Meer infor­ma­tie:

Adres: Begijnengang 2, 5911 JL Venlo
Telefoon: 06 1918 0130
Web: http://tdvenlo.nl
E-mail: info@tdvenlo.nl
Hackerspaces.org: http://hackerspaces.org/wiki/TDvenlo
Twitter: @TDvenlo
Facebook: http://www.fb.com/TDvenlo

One thought on “Over Hackerspace TDvenlo”

  1. Ben een paar weken gele­den met m’n zoont­je komen kijken en bele­ven wat er allemaal bij de TDVenlo zoals gebe­urd. Hartstikke mooi wat jul­lie doen. Ook leuk voor kin­de­ren om met tech­niek ken­nis te maken en er een hob­by uit te halen. Blijf voo­ral door­ga­an :-). Ik kom zeker nog eens terug naar jul­lie zol­der.… Marco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.