Over Hackerspace TDvenlo

Hackerspace TDvenlo is een club voor jong en oud die graag met elec­tro­ni­ca, mecha­ni­ca en soft­wa­re hob­bi­ën. De TD heeft zijn oor­sprong uit de jaren 70 waar we ons voor­na­me­lijk op jeugd en tech­niek gericht heb­ben. De mees­te oud leden heb­ben het nog steeds over de “Technische club”. De laat­ste jaren zijn er wereld­wijd Hackerspaces ont­staan waar ook vol­was­se­nen aan de slag kun­nen. Sinds 2014 zijn we ook als hac­ker­spa­ce ver­der gegaan. Dus vol­was­se­nen zijn ook van har­te wel­kom om bij TDvenlo met tech­niek aan de slag te gaan.

Het nieu­we hard­wa­re hok

Elke woens­dag­avond is er opkomst voor de seni­o­ren (16+) van­af 19:30. (Vanaf mini­maal 3 deel­ne­mers, aan­mel­den via mail, facebook of app). Sinds begin 2019 zit­ten we in de kel­der van de Bibliotheek te Venlo.

Als je een keer­tje langs wilt komen neem dan con­tact op via E‑mail met: info@tdvenlo.nl

Meer infor­ma­tie:

Adres: Begijnengang 2, 5911 JL Venlo
Telefoon: 06 5578 63 99
Web: http://tdvenlo.nl
E‑mail: info@tdvenlo.nl
Hackerspaces.org: https://wiki.hackerspaces.org/TDvenlo
Twitter: @TDvenlo
Facebook: http://www.fb.com/TDvenlo

GPS coo­r­di­na­ten: lat:51.36940 lon:6.16998 (OpenStreet map)
Spaceapi: https://spaceapi.tdvenlo.nl/spaceapi.json
Heatmap van ope­nings­tij­den: https://spaceapi.vanheusden.com/show.php?id=TDvenlo

Kamer van Koophandel: 74253549
Bankrekening: NL93 ABNA 0842 0601 54

One thought on “Over Hackerspace TDvenlo”

  1. Ben een paar weken gele­den met m’n zoon­tje komen kij­ken en bele­ven wat er alle­maal bij de TDVenlo zoals gebeurd. Hartstikke mooi wat jul­lie doen. Ook leuk voor kin­de­ren om met tech­niek ken­nis te maken en er een hob­by uit te halen. Blijf voor­al door­gaan :-). Ik kom zeker nog eens terug naar jul­lie zol­der.… Marco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hackerspace TDvenlo