Agenda

Op deze pagi­na zul­len alle data ver­za­meld wor­den waar­op spe­ci­a­le acti­vi­tei­ten plaats­vin­den, of waar­op de club­avon­den geen door­gang vin­den i.v.m. bij­voor­beeld vakanties.

Jaarplanning

Onderstaande tabel bevat de jaar­plan­ning zoals die in prin­ci­pe is vast­ge­steld voor het sei­zoen 2023 / 2024. Deze kan in de loop van het sei­zoen nog gewij­zigd wor­den, mocht dat nodig zijn.

Bijzonderheden:
- De seni­o­r­avon­den op de woens­da­gen zijn wegens geble­ken suc­ces van­af sei­zoen 2019 / 2020 struc­tu­reel opge­no­men in de agenda.

 

  Jaarplanning Hackerspace TDvenlo
       
2023 Woensdag Vrijdag Overig
Week 35   1–9: Start sei­zoen 2023–2024  
Week 36 6–9: Senioravond 8–9: TD avond  
Week 37 13–9: Senioravond 15–9: TD avond  
Week 38 20–9: Senioravond 22–9: TD avond  
Week 39 27–9: Senioravond 29–9: TD avond  
Week 40 4–10: Senioravond 6–10: TD avond za&zo Weekend vd Wetenschap
Week 41 11–10: Senioravond 13–10: TD avond  
Week 42 18–10: Senioravond 20–10: TD avond  
Week 43 25–10: Senioravond 27–10: TD avond  
Week 44 1–11: Senioravond 3–11: TD avond  
Week 45 8–11: Senioravond 10–11: TD avond  
Week 46 15–11: Senioravond 17–11: TD avond  
Week 47 22–11: Senioravond 24–11: TD avond  
Week 48 29–11: Senioravond 1–12: TD avond  
Week 49 6–12: Senioravond 8–12: TD avond  
Week 50 13–12: Senioravond 15–12: TD avond  
Week 51 20–12: Senioravond 22–12: TD avond  
Week 52 TDvenlo de gehe­le week geslo­ten ivm Kerstvakantie
2024 Woensdag Vrijdag Overig
Week 1 3–1: Senioravond 5–1: TD avond  
Week 2 10–1: Senioravond 12–1: TD avond  
Week 3 17–1: Senioravond 19–1: TD avond  
Week 4 24–1: Senioravond 26–1: TD avond  
Week 5 31–1: Senioravond 2–2: TD avond  
Week 6 7–2: Senioravond 9–2: TD geslo­ten i.v.m. vastelaovend 9–2 t/m 11–2 Hacker Hotel
Week 7 14–2: Senioravond 16–2: TD avond  
Week 8 21–2: Senioravond 23–2: TD avond  
Week 9 28–2: Senioravond 1–3: TD avond  
Week 10 6–3: Senioravond 8–3: TD avond  
Week 11 13–3: Senioravond 15–3: TD avond  
Week 12 20–3: Senioravond 22–3: TD avond  
Week 13 27–3: Senioravond 29–3: TD avond Za 30–3 Open Dag (IOHD)
Week 14 3–4: Senioravond 5–4: TD avond  
Week 15 10–4: Senioravond 12–4: TD avond  
Week 16 17–4: Senioravond 19–4: TD avond  
Week 17 24–4: Senioravond 26–4: TD avond  
Week 18 1–5: Senioravond 3–5: TD avond  
Week 19 8–5: Senioravond 10–5: Geen TD i.v.m. Hemelvaart  
Week 20 15–5: Senioravond 17–5: TD avond  
Week 21 22–5: Senioravond 24–5: TD avond  
Week 22 29–5: Senioravond 31–5: TD avond  
Week 23 5–6: Senioravond 7–6: TD avond  
Week 24 12–6: Senioravond 14–6: TD avond  
Week 25 19–6: Senioravond 21–6: TD avond  
Week 26 26–6: Senioravond 28–6: TD avond  
Week 27 3–7: Senioravond 5–7: Jaarafsluiting?  
Week 28 Zomervakantie / TD geo­pend indien vol­doen­de belangstelling
Week 29 Zomervakantie / TD geo­pend indien vol­doen­de belangstelling
Week 30 Zomervakantie / TD geo­pend indien vol­doen­de belangstelling
Week 31 Zomervakantie / TD geo­pend indien vol­doen­de belangstelling
Week 32 Zomervakantie / TD geo­pend indien vol­doen­de belangstelling
Week 33 Zomervakantie / TD geo­pend indien vol­doen­de belangstelling
Week 34 21–8: Senioravond o.v.b. 23–8: Start sei­zoen 2024 / 2025 o.v.b.  
       

 

One thought on “Agenda”

 1. Hallo jong Nederland,

  Wij zijn sinds de zomer in Asten komen wonen en we zijn aan het kij­ken voor een club­je voor mijn oud­ste zoon ( Duncan, 14). 

  we zagen de hac­ker­spa­ce en het leek ons leuk als hij eens een keer­tje kan meedraaien. 

  Qua school zit hij op het vmbo the­o­re­tisch (spe­ci­aal voort­ge­zet onder­wijs in Deurne). Hier doet hij het goed. Heeft veel inte­res­se in tech­niek en digi­ta­li­se­ring maar hij heb nog niet de juis­te omge­ving om zich heen, om er iets van te vinden. 

  Duncan Heeft enkel een lich­te vorm van autis­me. Wel heeft hij een heel rus­tig, terug­ge­trok­ken karak­ter, als die een­maal los is kan die wel los zijn, en heb die vre­se­lijk veel humor. Dit een beet­je in het kort. 

  Mocht er iets moge­lijk zijn bij hac­ker­spa­ce Venlo zijn dan ver­ne­men wij dat graag.

  Groetjes bar­ba­ra (en Duncan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hackerspace TDvenlo