Figuren solderen

De eers­te solde­eroefe­nin­gen bes­ta­an uit het sol­de­ren van een serie figu­urtjes van koper­draad. Door mid­del van deze oefe­nin­gen leer je omga­an met gereed­sch­ap­pen, en een goede solde­er­tech­niek.

De figu­urtjes lopen op in moei­li­jk­heids­graad. Als eers­te zijn er de Romeinse cij­fers I, II, III, IV en V. Daarna volgt een huis­je. Deze zijn allemaal nog recht­toe rech­t­a­an. Moeilijker wor­dt het al als er een dier­fi­guur van een voor­beeld­te­ken­ing nage­ma­akt moet wor­den. Dan moet er niet alle­en gesolde­erd, maar ook op de juis­te maat geknipt en gebo­gen wor­den.

Romeinse cijfers
Soldeeroefening Romeinse cij­fers

De vol­gen­de uit­da­ging zit in de kubus met al zijn dia­go­na­len, dan moet er daad­wer­ke­li­jk een drie­di­men­sio­naal object gema­akt wor­den. Als kroon op het werk volgt tens­lot­te het 3d-fan­ta­sie­ob­ject. Een zelf­be­dacht draad­fi­guur, waar zelfs bewe­gen­de, of licht­ge­ven­de delen in ver­werkt kun­nen wor­den.

One thought on “Figuren solderen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.