Figuren solderen

De eer­ste sol­deer­oe­fe­nin­gen bestaan uit het sol­de­ren van een serie figuur­tjes van koper­draad. Door mid­del van deze oefe­nin­gen leer je omgaan met gereed­schap­pen, en een goe­de soldeertechniek.

De figuur­tjes lopen op in moei­lijk­heids­graad. Als eer­ste zijn er de Romeinse cij­fers I, II, III, IV en V. Daarna volgt een huis­je. Deze zijn alle­maal nog recht­toe recht­aan. Moeilijker wordt het al als er een dier­fi­guur van een voor­beeld­te­ke­ning nage­maakt moet wor­den. Dan moet er niet alleen gesol­deerd, maar ook op de juis­te maat geknipt en gebo­gen worden.

Romeinse cijfers
Soldeeroefening Romeinse cijfers

De vol­gen­de uit­da­ging zit in de kubus met al zijn dia­go­na­len, dan moet er daad­wer­ke­lijk een drie­di­men­si­o­naal object gemaakt wor­den. Als kroon op het werk volgt ten­slot­te het 3d-fan­ta­sie­ob­ject. Een zelf­be­dacht draad­fi­guur, waar zelfs bewe­gen­de, of licht­ge­ven­de delen in ver­werkt kun­nen worden.

One thought on “Figuren solderen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hackerspace TDvenlo