Programmeren met Scratch

Met Scratch pro­gram­meer je op een­vou­di­ge wij­ze je eigen ani­ma­ties, spel­le­tjes en ver­ha­len. Scratch is spe­ci­aal ont­wor­pen voor jeugd van 8 tot 16 jaar en wordt wereld­wijd gebruikt.

Scratch helpt je om cre­a­tief te den­ken, sys­te­ma­tisch te rede­ne­ren en samen te wer­ken, vaar­dig­he­den die in de 21e eeuw onmis­baar zijn.

Meteen aan de gang? Dat kan hier: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=home.
Projecten delen met ande­re leden van TDvenlo doe je in de TDvenlo stu­dio.

Hackerspace TDvenlo