Tag Archives: hackerspace

Seizoen 2017 / 2018 van start

Op vrij­dag 1 sep­tem­ber 2017 is het weer zover. Het nieu­we sei­zoen gaat van start. Na een wel­ver­dien­de vakan­tie is ieder­een weer van har­te wel­kom met idee­ën voor uit­da­gen­de nieu­we projecten.

We hopen jul­lie weer iede­re vrij­dag­avond van­af 19.30 uur op onze zol­der in het Ald Weishoès te mogen begroeten.

Open dag HACK42

Op 1 en 2 okto­ber is het het Weekend van de Wetenschap. Voor onze col­le­ga’s van hac­ker­spa­ce HACK42 in Arnhem is dat tra­di­ti­o­neel het moment dat zij open huis hou­den. Op zater­dag 1 okto­ber is het weer zover.

Ook van­uit TDvenlo zijn er plan­nen om die kant op te gaan. Heb je inte­res­se om mee te gaan, kom vrij­dag 30 sep­tem­ber even langs bij TDvenlo in het Ald Weishoès, om e.e.a. af te stemmen!