Tag Archives: nerdhypnotiseermachine

Even voorstellen (video): Nerdhypnotiseermachine

Hoi! Ik ben gebo­ren (of, nou­ja, geas­sem­bleerd) in 1986. Ik meet 19″, 6U en weeg ca. 80 kilo­gram. Ik lust tot wel 4 ampè­re bij 230V. Dat geeft mijn motor een kracht van ca. 750 watt, ofte­wel iets­jes meer dan één PK!

Ooit begon ik mijn wer­kend leven als hard­disk. Groot, lomp, lawaaierig en maar liefst 900 whop­ping mega­bytes groot was ik het pronkst­uk onde­rin het ser­ver­rack. Helaas ben ik inmid­dels enigs­zins ach­t­er­haald door de tijd, aan­ge­zi­en er momen­te­el al micro SD-kaar­ten te koop zijn met 512 giga­bytes aan ops­lag­ca­pa­ci­teit… Dat is een slor­di­ge 580 keer zo veel…

Tijdens HoT2018 is bij TDvenlo ech­ter geble­ken dat ik ook in deze moder­ne tijd nog niet afge­schre­ven ben… Ik mag dan wei­nig rele­vant meer zijn als ops­lag­me­di­um, een glansri­jke nieu­we car­ri­è­re ligt in het ver­schiet. Mag ik me even voor­stel­len? Vanaf nu ben ik offi­cie­el aan mijn tweede jeugd begon­nen, als NERDHYPNOTISEERMACHINE.

Nerdhypnotiseermachine
Aangenaam: voor­he­en hard­disk, nu nerd­hyp­no­ti­se­er­ma­chi­ne!

En het belan­gri­jks­te… EEN FILMPJE!