infra:fog

FOG

Gebruik van FOG

FOG staat voor Free Opensource Ghost. Ghost is een tool om disk images te maken en terug te zetten.

In Hitchcock hebben we een “FOG” virtuele machine beschikbaar. Deze Ubuntu installatie is zuiver en enkel voor FOG. Via de webside “fog.ald-weishoes.lan” op deze machine (“http://fog.ald-weishoes.lan/fog”) kan deze tool beheerd worden. Er is in de tool, een lijst aanwezig van de in onze space aanwezige (al dan niet virtuele) machines(HOSTS). Er kunnen natuurlijk machines toegevoegd/verwijderd worden. Ook zijn al verschillende (disk)images aanwezig en de mogenlijk een image aan te maken.

Aan een machine word een image toegevoegd. Daarna kan deze machine, specifiek de disk gevangen worden in de “image” “gecaptured”. Deze image kan later op de disk van een volgende machine geplaatst worden (of de zelfde om naar die toestand terug te gaan)

Tijdens het terugzet-process word na het schrijven van de data de partitie vergroot zodat deze de beschikbare diskruimte in de targetmachine Wat we gezien hebben dat voor Ubuntu installaties 20.04 of nieuwer het systeem in een logische partitie staat welke in een extended partitie staat. In dat geval word de partitie niet vergroot, maar blijven ze zo groot als ze in de gecapturede machine waren.

De images komen in de fog machine terecht in /image. Dit zijn .img bestanden voor de verschillende partities en stuurbestanden (tekst). De file “d1.partitions” bevat een overzicht van de partities, en word gebruikt om de partities te veranderen tijdens terugzetten.

d1.partitions
label: dos
label-id: 0x93e8a1bd
device: /dev/sda
unit: sectors
sector-size: 512

/dev/sda1 : start=    2048, size=   1048576, type=b, bootable
/dev/sda2 : start=   1052670, size=  51374082, type=5
/dev/sda5 : start=   1052672, size=  51374080, type=83

Door nu de waarde van size = 51374080 te veranderen in een heel groot getal b.v. 9999999999 zal de partitie alle beschikbare ruimte innemen. Zowel de extended (sda2,type=5) als de logische (sda5,type=83) partitie dienen aangepast te worden.

Verder heeft FOG ook een image gemaakt voor de extended partition. Hier zit ook een (verkeerde) size in. De truuk is deze file te hernoemen of te verwijderen. Het gaat daarbij om de file d1p2.img

 • infra/fog.txt
 • Last modified: 20/11/2021 01:45
 • by harm